Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

örnekleme : araştırılacak anakütlenin tamamı yerine onu temsil eden bir parça alınarak anakütle özelliklerinin belirlenmeye çalışılmasına örnekleme denir. anakütlenin tümünün araştırmaya konu olması pratik olmadığı gibi çoğunlukla buna olanak da bulunmayabilir. bu yüzden örnekleme yöntemi kullanılarak zaman, malzeme ve eleman bakımından önemli tasarruflar sağlanmaktadır.

örnekleme için iki ön koşul gerekir. bunlar; seçilen örneğin temsil yeteneği taşıması yani anakütlenin özelliklerini tam olarak yansıtabilmesi ve örnek hacminin yeterli büyüklükte olmasıdır.

örnek grubu oluşturulmasında kullanılan yöntemler tesadüfi ve yargısal örneklemelerdir. tesadüfi yani rastsal örnekleme yönteminde örnek seçimi olasılık hesabına dayanır. rastsal örneklemeyi de kendi içerisinde basit rastsal örnekleme ve tabakalı örnekleme olmak üzere ikiye ayırabiliriz. basit tesadüfi örnekleme de anakütleyi oluşturan her elemanın seçilme şansı eşittir. tabakalı örnekleme yönteminde, anakütleyi çeşitli alt bölümlere ayırarak her bir alt bölümden tesadüfi yöntemle seçim yapılır. tabakaların kendi içinde türdeş olması büyük önem taşır. tabakalı örnekleme yüksek temsil olanağı sağlar.

yargısal örneklemelerde raslntı ilkesine göre hareket etmeksizin eldeki verilere göre anakütleyi en iyi temsil edeceğine karar verilen bir alt grup örnek olarak alınır ve bunun üzerinde yapılan gözelmler sonucu elde edilen sonuçlar anakütleye genelleştirilir.

bu yöntemlerle elde edilen verilerin toplanması işleminden sonra bunların işlenmesi gerekmektedir. toplanan verilerin değerlendirilerek gruplandırılması ve sistematikleştirilmesi veri işleme faaliyetidir. bilgisayarların da yardımıyla veriler düzenlenir, hesaplanır ve sonuçlandırılır. bu sonuçlar değerlendirilir ve yorumlanır.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
16 | Zamir Zamir